Ponúkame opravy strojov a zariadení v rozsahu generálnych, stredných ako aj malých účelových opráv. Keďže oprava strojov a zariadení je jeden z najdôležitejších aspektov dobre fungujúcej výroby, na požiadavky zákazníka reagujeme promptne.

Opravy a servis – výroba betónových prefabrikátov 

Máme skúsenosti s opravou a modernizáciou strojov, zariadení a foriem na výrobu betónových produktov konkurenčných producentov renomovaných i menej známych značiek.

V prípade potreby môžeme prestavať formu pre iný typ stroja alebo výrobku a stroj na produkciu iného typu výrobkov.

Opravy foriem na výrobu betónových produktov zahŕňajú:

  • generálne opravy a modernizáciu,
  • rýchlu výrobu a výmenu náhradných dielcov,
  • centrovanie razníkov,
  • zváranie poškodeného rámu formy.

Opravy a servis – rôzne priemyselné odvetvia

Opravy strojov a zariadení rôznych odvetví priemyslu, opravy a renovácie mechanických častí zariadení. Renovácia prídavných zariadení pre stavebné stroje, poľnotechniku, prípadne ďalších súčastí rozličných strojných zariadení.