Ochrana osobných údajov 2017-04-20T14:39:37+00:00

Zabezpečenie osobných údajov

Pretože na území Slovenskej republiky je nevyžiadaná pošta (spam) zakázaná zákonom o reklame (č. 147/2001 Z. z.). Podľa paragrafu 3 odstavca 7 „sa reklama nesmie šíriť automatickým telefonickým volacím systémom, telefaxom a elektronickou poštou bez predchádzajúceho súhlasu ich užívateľa, ktorý je príjemcom reklamy“.

Chata Roháč si uvedomuje dôvernosť Vašich osobných údajov, a preto vyhlasuje, že všetky údaje získané pri vyplňovaní formulárov považuje za vysoko dôverné a použije ich iba pre vlastnú potrebu v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov k zlepšeniu svojich služieb. Vaše osobné údaje nebudú bez Vášho súhlasu poskytnuté inej spoločnosti.

Vyplnením a zaslaním formulára na našej stránke www.chatarohac.sk, dávate súhlas na rozposielanie emailovej pošty. Z rozposielania emailovej pošty sa môžete, kedykoľvek odhlásiť.

Náš web ChataRoháč.sk uchováva Vaše osobné údaje v bezpeční a chráni ich pred neoprávnenými osobami, zneužitím alebo zverejnením.

Protection of private information

Because in the Slovak Republic is junk mail ( spam ) is prohibited advertising by law ( no. 147/2001 Coll. ) . Under section 3, paragraph 7 “ . Advertisement through automated phone call systems, fax and electronic mails can not be distribute without prior consent of the user who is the recipient of advertisements“ .

Chata Roháč is aware of the confidentiality of your personal information , and therefore declares that all information obtained in completing the forms considered highly confidential and use them only for personal use in accordance with law no. 122/2013 Coll. on the protection of personal data to improve its services. Your personal data will not without your consent provided to another company.

Complete and submit the forms on our website www.chatarohac.sk , you consent to sending out mailings (newsletter). From sending out mailings , you can whenever unsubscribe.

Zhromažďovanie a využitie osobných údajov

Náš Web rešpektuje súkromie osôb, ktoré navštevujú naše webové stránky. Zhromažďujeme iba tie osobne identifikovateľné údaje, (ako napr. meno, adresa alebo e-mail), ktoré nám sami dobrovoľne poskytnete. Web ChataRoháč.sk tieto údaje využíva iba k účelom uvedeným tam, kde boli poskytnuté. Príležitostne môžeme uvedené informácie použiť k tomu, aby sme sa s vami spojili alebo dokonalejšie zistili potreby Vás ako návštevníka, a tým zlepšili naše služby ktoré Vám poskytujeme prostredníctvom našich Web stránok.

ChataRoháč.sk alebo jeho dôveryhodný partner, môže informácie použiť v súhrnnej forme k štatistickým analýzam prevádzky na webových stránkach. Pri tomto spracovaní nie je možné z dát získať žiadne osobne identifikovateľné informácie.

Využitie súborov cookie

Aby sme naše stránky prispôsobil Vaším potrebám, naša webová stránka využíva súbory Cookie. Cookie je textový súbor, ktorý server uloží na váš pevný disk. Tento súbor rozširuje funkcie dostupné na stránkach a umožňuje presnejšiu analýzu ich využitia. Náš server môže napríklad vytvoriť súbor cookie, ktorý vám zabráni v opakovanom zadávaní hesla počas jednej návštevy. Bez ohľadu na spôsob použitia však súbory cookie nebudú zhromažďovať osobne identifikovateľné informácie.

 

Ako kontrolovať súbory cookie
Súbory cookie môžete kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na stránke aboutcookies.org . Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať.

Ako odmietnuť používanie súborov cookie
Používanie súborov cookie je možné nastaviť pomocou Vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookie automaticky prijíma už vo úvodnom nastavení. Svoj webový prehliadač si môžete nastaviť tak, aby tieto súbory buď prijímal alebo odmietal. Ak sa rozhodnete ich odmietať, nebudete môcť naplno využiť niektoré interaktívne prvky, ktoré naše stránky môžu obsahovať.

Odkazy na externé stránky

Stránky môžu v záujme návštevníkov obsahovať aj odkazy na iné servery s užitočnými informáciami. Zásady ochrany súkromných údajov, ktoré sú tu popísané, nemusia však na iných serveroch platiť. Ak máte záujem o informácie o ich spôsobe zberu a distribúcii údajov, kontaktujte priamo prevádzkovateľa konkrétnych stránok.

 

(ChataRoháč.sk si vyhradzuje právo toto prehlásenie o ochrane osobných dát v prípade potreby aktualizovať alebo meniť. Akékoľvek zmeny budú ihneď oznámené na tejto stránke)