Kontakt 2017-04-22T17:21:43+00:00

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Chata Roháč

Brestová 49

027 32 Zuberec

+421 904 981 714

chatarohac@gmail.com

V Zuberci (smerom z LM) prejdite na prvej križovatke (pri kostole) do prava, ďalej pokračujte po hlavnej ceste (1,6km), uvidíte značku označujúcu koniec dediny.

Hneď na to uvidíte značku oznamujúcu  Chránenú oblasť Tatranského Národného Parku, pokračujte (2km) a na prvej križovatke (pri amfiteátri) odbočte doprava na parkovisko a pokračujte týmto smerom po ceste smerom do kopca, na jeho konci sa nachádza chatová osada a naša chata sa nachádza asi 500m za touto osadou, je to prvá chata po ľavej strane, tešíme sa na Vás 😉

Popíšte nám prípadný problém, prosbu, pripomienku, pochvalu…


Súhlasím s podmienkami