Výroba foriem
do vibrolisov

Skúsenosti

Počas  dvadsiatich rokov  navrhovania a  výroby  foriem do vibrolisov sme nadobudli bohaté skúsenosti s výrobou foriem pre stroje značiek Hess, Masa, Adler, Quadra, Demler, Pierre & Bertrand, Balbinot, Sigma, Zenith, Ame a iných.

Materiál

V spolupráci s európskymi odborníkmi sme testovaním určili tie  najkvalitnejšie  a  najtrvácejšie  materiály  na výrobu foriem. Keďže neprestajne pribúdajú nové zmesi ocele, vo výskume materiálov budeme naďalej pokračovať.

Trvácnosť našich výrobkov zvyšujeme aj procesom tepelného spracovania – nitridácie a cementovania.

Technológia

V záujme efektívneho hospodárenia našich zákazníkov naša spoločnosť vyvinula nový typ foriem na výrobu betónových tvárnic –  montované formy. Tento druh foriem je konštrukčne riešený tak, aby jej jednotlivé časti boli demontovateľné, a teda aj ľahko vymeniteľné.

Dizajn

Trendom dnešnej doby je veľká rôznorodosť výrobkového portfólia. Výrobcovia betónových prvkov musia s týmto faktom rátať, neprestajne inovovať svoje produkty, držať krok s vývojovými trendmi. Práve inovatívny prístup je silný nástroj na zvyšovanie konkurencieschopnosti.

Na základe skúseností s navrhovaním a zavádzaním technických inovácií umožňujeme firmám hľadať a vytvárať nové riešenia výrobných procesov a výrobkov.

Druhy foriem:

Špeciálne formy

Formy pre stropné tvárnice

Formy pre murovacie tvárnice

Formy pre komínové tvárnice

Formy pre obrubníky

Formy pre debniace tvárnice

Produkcia klientov

Realizujeme záručný aj pozáručný servis foriem

Servis foriem na výrobu betónových produktov zahŕňa:

  • generálne opravy a modernizáciu,
  • rýchlu výrobu a výmenu náhradných dielcov,
  • centrovanie razníkov,
  • zváranie poškodeného rámu formy,
  • prestavbu foriem pre iný typ stroja alebo výrobku.

Máme skúsenosti s opravou a modernizáciou foriem na výrobu betónových produktov konkurenčných producentov renomovaných i menej známych značiek.